Budowa szkoły podstawowej w GitegaPo doprowadzeniu wody, koniecznie trzeba ogrodzić teren.

Dzięki modlitwom i wsparciom finansowym wielu ofiarodawców powstanie nowy budynek szkolny w którym dzieci afrykańskie będą mogły zdobywać wiedzę oraz kształtować postawy chrześcijańskie w bardziej godnych warunkach. Hojność i bezinteresowność Waszych serc jest świadectwem, że nie jesteście zamknięci na potrzeby innych, zwłaszcza najuboższych.
Bardzo za wszystko dziękujemy.

Powrót do góry